Jobbar med att överskrida gränser

Brohuset FoU arbetar framför allt med utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med högskola/universitet.

Områden, framför allt: småföretagsutveckling och innovation - särskilt kvinnors och invandrares entreprenörskap och nyskapande. Ett särskilt kompetensområde är utvecklingsprojekt finansierade av EUs fonder för utveckling av arbetsmarknaden: socialfonden, Leonardo da Vinci etc. Bland nationella finansiärer vi arbetat med är KK-stiftelsen, Vinnova, Nutek/Tillväxtverket.

 

Ladda hem min CV här


FoU betyder Forskning och Utveckling. Företaget arbetar i gränssnittet mellan akademi och det omgivande samhället, inom högskolans så kallade tredje uppgift.

 

 Expertis

 • Strategisk utveckling i småföretag
 • Kvinnors företagande
 • Kvinnor och innovation
 • Gender perspektiv och jämställdhetsintegrering
 • Mångfald och integration

 

Specialkunskap: project management

 • Idéutveckling (analys, omvärldsorientering, behov, trender)
 • Planering (design, finansiering)
 • Startfas (organisation)
 • Genomförande (ledning, styrning, budget, uppföljning) 
 • Kunskapsutveckling (utvärdering, dialogseminarier)
 • Kunskapsspridning (dokumentation, rapporter, publikationer, webb)


Brohuset FoU