Ibland tar jag mig fortfarande an uppdrag.
Typ sånt här:

Processledning vid seminarier och workshops

Möten och seminarier blir mer fruktbara om man använder professionella metoder för att skapa dialog och resultat.

 • Berätta och Utveckla (BoU) är en metod som bygger på narrativer. Två intensiva seminariedagar lyfter fram den tysta kunskapen. Används för planering, utveckling och utvärdering i projekt och organisationer.
  Kul och dynamisk kick-off!

 • Sökkonferens
  - dialog och planering i stora grupper.
  Hela organisationen. Hela partnerskapet.
  När många människor ska planera gemensamt
  behövs genomtänkta och väldesignade seminarier

 • Fokusgrupper, dialogseminarier ...
  Metoder för lärande och kunskapsutveckling
  anpassas efter situation och behov

Lärande utvärdering/följeforskning

Utvärdering? "Det där som någon annan gör sist?"
Men jag jobbar med utvärdering som är med under hela resans gång, med kontinuerlig avstämning mot målen.
Då blir utvärderingen ett stöd för kvalitetssäkring och en grund för lärande, kunskapsutveckling och strategisk påverkan.
Läs mer

Min expertis

 • Strategisk utveckling i småföretag
 • Kvinnors företagande
 • Kvinnor och innovation
 • Gender perspektiv och jämställdhetsintegrering
 • Mångfald och integration

Specialkunskap:
project management från ax till limpa

 • Idéutveckling (analys, omvärldsorientering, behov, trender)
 • Planering (design, finansiering)
 • Startfas (organisation)
 • Genomförande (ledning, styrning, budget, uppföljning) 
 • Kunskapsutveckling (utvärdering, dialogseminarier)
 • Kunskapsspridning (dokumentation, rapporter, publikationer, webb)
 

 


Brohuset FoU